วันหยุดราชการประจำปี 2554 Thailand’s Official Holidays 2011

วันหยุดราชการประจำปี 2554

1 ม.ค. 2554  เสาร์                                วันขึ้นปีใหม่

3 ม.ค. 2554  จันทร์                  หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

18 ก.พ. 2554  ศุกร์                               วันมาฆบูชา

6  เม.ย. 2554   พุธ                                วันจักรี

13 เม.ย. 2554  พุธ                                วันสงกรานต์

14 เม.ย. 2554  พฤหัสบดี                   วันสงกรานต์

15 เม.ย. 2554  ศุกร์                              วันสงกรานต์
5 พ.ค. 2554  พฤหัสบดี                      วันฉัตรมงคล

13 พ.ค. 2554  ศุกร์                             วันพืชมงคล

16 พ.ค. 2554 จันทร์                           วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

17 พ.ค. 2554  อังคาร                          วันวิสาขบูชา

15 ก.ค. 2554 ศุกร์                                วันอาสาฬหบูชา

16 ก.ค. 2554 เสาร์                               วันเข้าพรรษา

18 ก.ค. 2554 จันทร์                      หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

12 ส.ค.2554  ศุกร์                               วันแม่แห่งชาติ

23 ต.ค. 2554 อาทิตย์                         วันปิยมหาราช

24 ต.ค. 2554  จันทร์                หยุดชดเชยวันปิยมหาราช

27-31 ต.ค. 2554 พุธ-จันทร์              วันหยุดตามมติ ครม. เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม           

5 ธ.ค. 2554 จันทร์                               วันพ่อแห่งชาติ

10 ธ.ค. 2554  เสาร์                             วันรัฐธรรมนูญ

12 ธ.ค. 2554 จันทร์                  หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

31 ธ.ค. 2554 เสาร์                              วันสิ้นปี
======================================================================================

Thailand’s Official Holidays 2011

1    January, Saturday                            New Year’s Day
3    January, Monday                Substitution for New Year’s Day

18  February, Friday                              Makha Bucha Day
6    April, Wednesday                            Chakri Day
13  April, Wednesday                            Songkran Day
14  April, Thursday                                Songkran Day
15  April, Friday                                      Songkran Day
5   May, Thursday                                  Coronation Day
13 May, Friday                                        Royal Ploughing Ceremony Day
16 May, Monday                        Extra holidays
17  May, Tuesday                                   Visakha Bucha Day
15  July, Friday                                       Asarnha Bucha Day
16  July, Saturday                                  Bhuddhist Lent Day
18 July, Monday                               Substitution for Buddhist Lent Day
12  August, Friday                                 Her Majesty the Queen’s Birthday[THE NATIONAL MOTHER’S DAY ]
23  October, Sunday                             King Chulalongkorn Memorial Day
24  October, Monday               Substitution for King Chulalongkorn Memorial Day
27-31 Oct, Wednesday-Monday     Extra holidays due to flood crisis
5    December, Monday                        His Majesty the King’s Birthday[NATIONAL FATHER’S DAY]
10  December, Saturday                      Constitution Day
12  December, Monday            Substitution for Constitution Day
31  December, Saturday                       New Year’s Eve

More…

Advertisements

One response to this post.

  1. มีวันหยุดทั้งหมด 21 วัน

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: