แนะนำห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Sciences Library)

แนะนำห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Sciences Library)

ที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารศรีรัศมิ์ คณะสังคมศาสตร์

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคเรียน :

วัน เวลา
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น.
*** วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดของมหาวิทยาลัย  : ปิดบริการ **


ช่วงปิดภาคเรียน :

วัน เวลา
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ
*** วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดของมหาวิทยาลัย / วันหยุดปิดภาคการศึกษา : ปิดบริการ ***


เบอร์โทรศัพท์ : ภายใน มก. โทร 1562-8 ต่อ 300 หรือ
02 561 3834 ต่อ 300
โทรสาร : 02 561 2738

More…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: