ไม่ต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับได้

หนึ่งในคำถามที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าจะถูกถามบ่อยๆคือ ถ้าอยู่ที่บ้าน จะสามารถค้นฐานข้อมูล e-journal, e-book ที่ห้องสมุดบอกรับได้เหมือนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรืออยู่ที่ห้องสมุดหรือไม่ และต้องทำอย่างไรบ้าง…และนี่ก็คือคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ 🙂

ฐานข้อมูลทั้งหมดที่สำนักหอสมุดมีให้บริการนั้น นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถเข้าสืบค้นได้แม้เมื่ออยู่นอกมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีช่องทางในการเข้าถึงดังนี้

1. ใช้ผ่านโปรแกรม VPN ในกรณีนี้ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานที่ห้องสมุดบอกรับ รวมถึงสามารถสืบค้นและอ่านวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของ มก. ได้ด้วย

2. การเข้าใช้ฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน ในกรณีนี้จะทำได้เพียงบางฐานข้อมูลเท่านั้น ดังนี้
———————————————————————————————————————————————————–
2.1. ฐานข้อมูลจากบริษัท Ebsco [e-Journals, e-Books]

ได้แก่ฐานข้อมูล Academic Search Complete, Business Source Complete, Computer & Applied Science Complete , Education Research Complete และ Ebsco eBooks Collection (เดิม NetLibrary)

==> นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ติดต่อขอทราบรหัสการเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ E-mail
———————————————————————————————————————————————————–
2.2. ฐานข้อมูลจากบริษัท Elsevier [e-Journals, e-Books]
ได้แก่ฐานข้อมูล Science Direct และ Scopus
==>  นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. แจ้งชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  และรหัสนิสิต (กรณีเป็นนิสิต) มาที่ E-mail 

———————————————————————————————————————————————————–
2.3. ฐานข้อมูล Emerald Fulltext [e-Journals]

==> นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ติดต่อขอทราบรหัสการเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ E-mail 

———————————————————————————————————————————————————–
2.4. ฐานข้อมูล NewsCenter [e-News]
==> นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ติดต่อขอทราบรหัสการเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ E-mail  

———————————————————————————————————————————————————–

2.5. ฐานข้อมูล Wiley Online [e-Journals]

==> นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถลงทะเบียนและกำหนดรหัสการเข้าใช้ฐานข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้

————————————————————————————————————————————————————

Advertisements

One response to this post.

  1. Because it is true that if the conflict spins out of
    control both countries will loose vast political terrain locally and globally.
    This article is going to cut to the chase and give you the top 5 ways you can use the Internet to learn Japanese.
    This way you will never again be met with confusion and only be comforted with knowledge empowerment.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: