ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก Oxford University Press

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก Oxford University Press 3 ฐานข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2554

  1. Oxford English Dictionary
  2. Oxford Reference Online
  3. Oxford Scholarship Online


ฐานข้อมูลไหนให้ข้อมูลอะไร ?

Oxford English Dictionary
เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่รวบรวมคำศัพท์ที่ผ่านการศึกษาถึงที่มาที่ไปและ วิธีการใช้ ถูกนำมารวบรวมไว้กว่า 600,000 คำ โดยคัดกรองจากวาทะต่างๆกว่า 3 ล้านวาทะ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจาก Historical Thesaurus of the OED และวิธีการใหม่ๆในการศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษรวบรวมไว้ด้วย

Oxford Reference Online
รวบรวมข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงของสำนักพิมพ์ Oxford University Press เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา การสืบค้น สามารถค้นจากคำสำคัญ ชื่อบุคคล และอื่นๆ

Oxford Scholarship Online
ให้ข้อมูลฉบับเต็มของหนังสือกว่า 4,000 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การบริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์และการบัญชี กฎหมาย การเมือง ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ดนตรี จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ประสาทวิทยา เป็นต้น

ตัวอย่างการสืบค้น : Oxford Scholarship Online

=> ต้องการให้แสดงรายการข้อมูลตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการ คลิกที่
Title แสดงรายการตามชื่อเอกสาร
Subject แสดงรายการตามสาขาวิชา
– Author แสดงรายการตามชื่อผู้แต่ง

=> พิมพ์คำค้นในช่อง Quick Search หรือหากต้องการกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นมากขึ้น คลิกที่ Advanced

=> ผลการสืบค้น ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม โดยผู้ใช้บริการในเครือข่ายนนทรีสามารถเรียกอ่านฉบับเต็มดังกล่าวได้ในช่วงเวลาที่ทดลองใช้นี้ (15 มิ.ย. -14 ก.ค. 2554)

=> เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML และ PDF สามารถสั่งพิมพ์หรือบันทึกเพื่อจัดเก็บได้

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ lib_services@ku.ac.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: