หนังสือและเอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

|

หนังสือและเอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในฐานข้อมูลสำนักหอสมุด มก.

เพิ่มเติม

– ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์

– พระราชประวัติ

– สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

HRH Princess Bejaratana Rajasuda passes away at 85

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: