์ำห้องสมุดปิดบริการ 27-31 ตุลาคม 2554

การให้บริการของสำนักหอสมุด มก. ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม

1. สำนักหอสมุดปิดบริการ ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2554 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ

———————————————————————————————————————————————————————-

2. ประกาศ  “การกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศ”

เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมในขณะนี้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่ายของสำนักหอสมุด บางเขน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน สำนักหอสมุดจึงมีแนวทางในการเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศ ดังนี้

เปิดระบบ          จันทร์ – ศุกร์     เวลา     08.30-16.30 น.
 ปิดระบบ           เสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

———————————————————————————————————————————————————————–
3. ประกาศ  “ยกเว้นค่าปรับการส่งคืนหนังสือเกินกำหนด”

ด้วยสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมในขณะนี้ สำนักหอสมุดจึงขอยกเว้นค่าปรับการส่งคืนหนังสือเกินกำหนด ในกรณีที่มีกำหนดการส่งคืนหนังสือระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2554 ส่วน ในกรณีที่มีกำหนดการส่งคืนหนังสือก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ทางสำนักหอสมุดจะคิดค่าปรับการส่งคืนหนังสือถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 จะดำเนินการคิดค่าปรับตามระเบียบของสำนักหอสมุดเช่นเดิม
———————————————————————————————————————————————————————-

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มก. ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอม
ครม. ประกาศ 27-31 ต.ค. 54 เป็นวันหยุดราชการ
– Oct 27-28, 31 declared holidays

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: