การไฟฟ้าฯ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว (11 มี.ค. 2555)

ด้วยการไฟฟ้าเขตบางเขน แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. เพื่อเปลี่ยนเครื่องวัดไฟฟ้าที่ชำรุด ในการนี้ สำนักหอสมุดยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดย ในช่วงเวลา 11.00-12.00 น. ขอให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการห้องสมุดที่ ประตูทางเข้า-ออกด้านอาคารช่วงเกษตรศิลปการ และสำนักหอสมุด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: