มก. ได้รับรางวัลด้านการมีส่วนร่วมในโครงการ BEAT Award 2010

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมมือ ร่วมใจ อนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย ในพิธีประกาศผลรางวัล การแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงาน BEAT AWARDS  ภายใต้ชื่อ Building Energy Award of Thailand 2010 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลดังกล่าวนี้ โดยมีนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งภายในงาน อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และดร.สุจิณณา กรรณสูต ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ รวมทั้งบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

More…
โครงการ BEAT2010
ประกาศผลรางวัล BEAT Award 2010
KU Green Campus

Advertisements

One response to this post.

  1. ิยินดีด้วยครับ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: