เวลาทำการช่วงสอบปลายภาค

สำนักหอสมุดขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 12 ตุลาคม 2556 ดังนี้


วันที่ 16 – 22 กันยายน 2556

จันทร์ – ศุกร์         8.00 – 24.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์     9.00 – 19.00 น.


วันที่ 23 กันยายน – 10 ตุลาคม 2556

จันทร์ – ศุกร์        เปิดบริการ  24 ชั่วโมง
เสาร์ – อาทิตย์     9.00 – 19.00 น.


วันที่ 11 ตุลาคม 2556  
8.00 – 24.00 น.

วันที่ 12 ตุลาคม 2556  11.00 – 19.00 น.


** หมายเหตุ

1. หลังเวลา 20.00 น. สำนักหอสมุดให้บริการเฉพาะนิสิตและบุคลากร มก. เท่านั้น และปิดพื้นที่ให้บริการ 2 จุด คือ จุดเคาน์เตอร์บริการวารสารชั้น 2 และ จุดเคาน์เตอร์ยืมคืนหนังสือ ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

2. การเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด ในวันจันทร์ – วันศุกร์ หลังเวลา 20.00 น. และในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หลังเวลา 17.00 น. ให้ใช้บริการทางเข้า-ออกที่อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติเท่านั้น

3. วันเสาร์-วันอาทิตย์ บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม เปิดให้บริการ 9.00 – 19.00 น. บริการอินเทอร์เน็ต เปิดให้บริการ 11.00 – 17.00 น.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: