สำนักบริการคอมพิวเตอร์แจ้งเรื่องการปิดปรับปรุงเพื่อย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

network300514

ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์แจ้งเรื่อง การปิดปรับปรุงเพื่อย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 – 8  มิถุนายน 57 ระหว่างเวลา 9.00 – 24.00 น. จึงส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายจากภายนอกสำนักหอสมุด แต่ยังเปิดให้บริการต่างๆ เฉพาะภายในอาคารสำนักหอสมุดได้ ดังนี

1) ารยืม-คืนผ่านระบบ Millennium และ KOHA

2) สืบค้น OPAC  เนื่องจากฝ่ายฯ แก้ไขปัญหาโดยการใช้  IP จริงซึ่งมีอยู่จำกัด จึงเปิดให้บริการได้เพียง  6 เครื่อง ดังนี้

–  ตึกเก่าชั้น 1 บริเวณหน้าโต๊ะบริการตอบคำถาม จำนวน 3 เครื่อง

–  ตึกเก่าชั้น 1 ในห้อง eco จำนวน 1 เครื่อง

–  ตึกเก่า ชั้น 3 บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ยืมคืน จำนวน 2 เครื่อง

3)  WEB Site สำนักหอสมุด จะทำการ Redirect ไปยังไซต์สำรอง www.kulibrary.org  ซึ่งจะใช้งานเฉพาะส่วนการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องสมุดได้ที่ โทร 02 942 8616 ต่อ 123 หรือ E-mail: lib_services@ku.ac.th

———
==> ประกาศสำนักคอมฯเรื่องการปิดปรับปรุงเพื่อย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: