ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

orientation2015-semester2สำนักหอสมุด ขอเชิญนิสิตทุกระดับและทุกชั้นปีเข้าร่วม “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด” โดยนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการ “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด” จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 1 ชั่วโมง (ด้านทักษะการคิดและการเรียนรู้) สมัครด่วนรับรอบละ 60 ท่าน เท่านั้น!!

วัน : 9 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558 (ยกเว้นวันที่ 17, 20 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2558)

เวลา : บรรยายวันละ 3 รอบ ดังนี้

–          รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.

–          รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.30 น.

–          รอบที่ 3 เวลา 15.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด


** หมายเหตุ
: ผู้ที่มาช้าเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าปฐมนิเทศ
** ลงทะเบียนออนไลน์
** เอกสารประกอบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: