ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2558

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558

lib-orientation-2558
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558” ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 2 ตุลาคม 2558 (จำนวนรอบละ 60 คน) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558
– รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.
– รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.30 น.
– รอบที่ 3 เวลา 15.30 – 16.30 น.

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 
– รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.
– รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.30 น.

สนใจเข้าร่วมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 
http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/orientation นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 1 ชั่วโมง

**หมายเหตุ: ผู้ที่มาช้าเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าปฐมนิเทศ

** ลงทะเบียน
** เอกสารประกอบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: