สำนักหอสมุดเพิ่มสิทธ์ในการยืมทรัพยากรฯ

สำนักหอสมุด (บางเขน) เพิ่มสิทธ์ในการยืมหนังสือ/โสตทัศนวัสดุ
* เริ่มตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

 

สิทธิ์ในการยิมทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกแต่ละประเภท

ประเภทสมาชิก

หนังสือ (เล่ม)

โสตทัศนวัสดุ (รายการ)
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่
นิสิตปริญญาตรี 10 20 3 5
นิสิตปริญญาโท 15 30 3 5
นิสิตปริญญาเอก 20 40 3 5
อาจารย์ 20 40 3 5
บุคลากร 15 30 3 5
บุคคลภายนอก 4 5

——————————————————————————————————————————————————-
หมายเหตุ:

ค่าปรับ       5 บาท / เล่ม / วัน

ยืมต่อ         1 ครั้ง

http://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo*thx/

ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์
ระเบียบการยืมโสตทัศนวัสดุ

–> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 126 สายใน 1477 ต่อ 126
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 251 สายใน 1477 ต่อ 251

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: