สำนักหอสมุดจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

mendeley2016

สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิวัติการทำงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Mendeley” ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งโปรแกรม Mendeley เป็นเครื่องมือจัดการเอกสาร และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักวิจัย สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ Online และ Offline สามารถทำรายการบรรณานุกรมได้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และติดต่อกับนักวิจัยในสาขาที่ท่านสนใจได้

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง (libkty@ ku.ac.th) หรือ 0 2942 8616 ต่อ 219

Links
–> เกี่ยวกับ Mendeley
–> Mendeley Importer
–> Mendeley Desktop
–> Online Tutorials

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: