ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

lib-orientation2
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  วันละ 3 รอบ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยายและการนำชมห้องสมุด ตามช่วงเวลาดังนี้

ปฐมนิเทศ
รอบ1  9.00-10.00
รอบ2  13.00-14.00
รอบ3  15.00-16.00

นำชมห้องสมุด
รอบ1 10.00-10.30
รอบ2 14.00-14.30
รอบ3 16.00-16.30

หมายเหตุ: นิสิตที่เข้าร่วมทั้งสองกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: