Author Archive

ห้องสมุดขยายเวลาทำการช่วงรับปริญญา

graduation2561.jpg

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำอันมีค่าของบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดงาน KU Library Alumni เพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับบัณฑิตทุกท่าน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรม ดังนี้

 • นิทรรศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บริการซุ้มถ่ายภาพ เพื่อให้บัณฑิตร่วมบันทึกภาพความประทับใจไปกับฉากถ่ายภาพที่สวยงามที่สำนักหอสมุดได้จัดเตรียมไว้ให้
 • บริการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ภายในสำนักหอสมุด พร้อมจัดที่นั่งไว้ให้บริการสำหรับญาติบัณฑิตได้เข้ามาพักผ่อนระหว่างการรอพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • พิเศษสุดๆในวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 สำนักหอสมุดจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อให้บัณฑิตกับผู้ปกครอง และญาติสนิทมิตรสหายได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน และได้ใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็นที่นั่งพักระหว่างรอบัณฑิตด้วย
 • ในวันที่ 21 – 25 ต.ค. 2561 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561) สำนักหอสมุดเปิดบริการเวลา 8.00 – 22.00 น. 
 • เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทศิษย์เก่า..ฟรี!! เพื่อมอบเป็นของขวัญแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าใช้ห้องสมุดฟรี 1 ปี (สมัครรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ต.ค. 61 ) และจะใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมัครได้ที่สำนักหอสมุด มก.

 

 

 

Advertisements

Reference update : การปรับพื้นที่ให้บริการ

ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด ได้ปรับพื้นที่ให้บริการใหม่ โดยการรวมบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยไว้ที่จุดเดียวกัน ทั้งนี้ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1531725113355

จุดบริการ : ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปะการ

เบอร์โทรติดต่อ : 0 2942 8616 ต่อ 123 สายใน 1477, 1777


จุดนี้มีบริการอะไรบ้าง

 1. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล
 • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ มก.
 • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 • สืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ (บุคคลภายนอกเสียค่าบริการ)
 1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม


เครื่องสำหรับสืบค้น

1531147126829

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ref-ris2

–> More links
Databases
VPN
EZproxy

แนะนำฐานข้อมูล SciFinder-n

scifinder-n-20
สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมและแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SciFinder-n ในวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/scifindern

Scifinder-n-trial

** นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถทดลองใช้ฐานข้อมูล SciFinder-n ได้ระหว่างวันที่ 2 ก.ค.-31 ส.ค. 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร 0 2942 8616 ต่อ 123; e-mail: lib_services @ku.ac.th

Knovel Ambassador@Kasetsart

Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador และร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก.เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล Knovel และกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ:

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Knovel
• ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
• ระยะเวลาเป็น Knovel Ambassador 6 เดือน – 1 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สำนักหอสมุด มก. โทร 02 942 8616 ต่อ 215 หรือ sarunyaporn.c@ku.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

==> เกี่ยวกับ Knovel

knovel-am2

SciFinder Update

scifinder-2016-logo-70
สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูล SciFinder ในปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้นิสิต บุคลากร มก. ที่เคยมี username และ password ในการเข้าใช้ฐาน Scifinder อยู่ก่อนนี้ สามารถใช้ username และ password ชุดเดิมในการ Login เข้าใช้งานได้เลย ส่วนผู้ใช้ใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ตาม Link และรายละเอียดข้างล่างนี้ค่ะ

เกี่ยวกับ SciFinder
SciFinder ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม เอกสารสิทธิบัตร ในสาขาเคมี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีเครื่องมือสืบค้นโครงสร้างทางเคมี (Chemical Structure) รวมทั้งปฏิกิริยาทางเคมีได้ สำหรับการใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อน

การลงทะเบียน
นิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. (ปัจจุบัน) สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( @ku.ac.th หรือ @ku.th)

–> คลิกเพื่อลงทะเบียน
–> คู่มือการลงทะเบียน
–> คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
–> ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z)

2018 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2561

2018 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2561

1 ม.ค. 2561, วันจันทร์                วันขึ้นปีใหม่
2 ม.ค. 2561, วันอังคาร               หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
1 มี.ค. 2561, วันพฤหัสบดี           วันมาฆบูชา
6 เม.ย. 2561, วันศุกร์                  วันจักรี
12 เม.ย. 2561, วันพฤหัสบดี       วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
13 เม.ย. 2561, วันศุกร์                วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2561, วันเสาร์               วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2561, วันอาทิตย์           วันสงกรานต์
16 เม.ย. 2561, วันจันทร์              หยุดชดเชยวันสงกรานต์
14 พ.ค. 2561, วันจันทร์              วันพืชมงคล
29 พ.ค. 2561, วันอังคาร             วันวิสาขบูชา
27 ก.ค. 2561, วันศุกร์                 วันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 2561, วันเสาร์                 วันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
30 ก.ค. 2561, วันจันทร์               หยุดชดเชยวันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12 ส.ค.2561, วันอาทิตย์             วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ)
13 ส.ค. 2561, วันจันทร์               หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
13 ต.ค. 2561, วันเสาร์                วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 ต.ค. 2561, วันจันทร์              หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 2561, วันอังคาร             วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. 2561, วันพุธ                     วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ธ.ค. 2561, วันจันทร์               วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2561, อาทิตย์                วันสิ้นปี


2018 Thailand’s Official Holidays

1 January 2018, Monday        New Year’s Day
2 January 2018, Tuesday        Substitution for New Year’s Day
1 March 2018, Thursday        Makha Bucha Day
6 April 2018, Friday                Chakri Day
12 Apr 2018, Thursday           Extra holiday
13 April 2018, Friday              Songkran Day
14 April 2018, Saturday          Songkran Day
15 April 2018, Sunday             Songkran Day
16 April 2018, Monday           Substitution for Songkran Day
14 May 2018, Monday            Royal Ploughing Ceremony Day
29 May 2018, Tuesday            Visakha Bucha Day
27 July 2018, Friday                Asanha Bucha Day
28 July 2018 , Saturday          Buddhist Lent Day and His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s Birthday
30 July 2018, Monday            Substitution for Buddhist Lent Day and His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s Birthday
12 August 2018, Sunday        Her Majesty the Queen’s Birthday
13 August 2018, Monday       Substitution for Her Majesty the Queen’s Birthday
13 October 2018, Saturday    His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
15 October 2018, Monday     Substitution for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
23 October 2018, Tuesday             King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2018, Wednesday     The birthday of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej
10 December 2018, Monday         Constitution Day
31 December 2018, Sunday           New Year’s Eve

Links…
ครม.ไฟเขียว สงกรานต์หยุด 5 วัน
Songkran Festival extended to five-day holiday to boost tourism
รัฐบาลไฟเขียวเที่ยวปีใหม่ 4 วัน ชดเชย 2 ม.ค. 61
Four days okayed as New Year break
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2560

– ประกาศเกี่ยวกับวันหยุดชดเชยของทางราชการ
ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ. 2561

Writing a Great Paper and Getting it Published in a research Journals

สำนักหอสมุด มก. จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Writing a Great Paper and Getting it Published in a research Journals ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

20170821-AuthorWorkshop-LED-en.jpg

Agenda

9:00am – 9:20am          On-site registration

9:20am – 9:25am          Workshop introduction

9:25am – 9:30am          Welcome and opening remarks (Dr. Aree Tankitjanukit, Director, Kasetsart University Library)

9:30am – 9:40am         Data-driven, innovative and user-centric: The Elsevier advantage (Walika Lhaothong, Channel Marketing Manager – eBooks, Elsevie)

9:40pm – 10:50am       Writing a great paper, and getting it published in a research journal (Dr. Sangeeta Mehta, Director, South Asia Research Solution Sales – eBooks, Elsevier)

10:50am – 11:00am    Question & answer

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://asia.elsevier.com/KU

หมายเหตุ: บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

%d bloggers like this: