Author Archive

Board Game: บริการใหม่ของห้องสมุด

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการเกมกระดาน (Board Game) จำนวน 12 เกม ณ พื้นที่ Edutainment Zone ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

เวลาให้บริการ: วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

BoardGame-50

การสืบค้น : สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog)
ตัวอย่างหน้าสืบค้น

game-opac


ระเบียบการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (Board Game)
–เวลาในการให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
–ใช้บัตรประจำตัวนิสิตของตนเองในการยืม และรับผิดชอบอุปกรณ์ในกล่องเกมที่อยู่ในรายการยืม
–การเล่นบอร์ดเกม แต่ละครั้ง ต้องส่งคืนภายในวันที่ยืมเท่านั้น
–การเล่นบอร์ดเกม ควรระมัดระวังอย่าให้อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับเท่ากับ ราคาบอรด์เกมนั้นๆ และค่าดำเนินการต่างๆ
–ไม่มอบบัตรประจำตัวนิสิตของตนเองให้ผู้อื่นนำมาใช้
–แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ กรณีเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล รหัสนิสิต สถานภาพและที่อยู่ ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
–หากบัตรชำรุด สูญหาย ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อบันทึกในระเบียนสมาชิกห้องสมุดเป็นการป้องกันกรณีที่ผู้อื่นนำบัตรมายืม จะทำให้เกิดปัญหาแก่เจ้าของบัตรจริงที่ต้องรับผิดชอบในรายการยืมของตน


2021 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2564

2021 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2564

1 ม.ค. 2564, วันศุกร์                   วันขึ้นปีใหม่
26 ก.พ. 2564, วันศุกร์                วันมาฆบูชา
6 เม.ย. 2564, วันอังคาร             วันจักรี
13 เม.ย. 2564, วันอังคาร            วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2564, วันพุธ                 วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2564, วันพฤหัสบดี       วันสงกรานต์
4 พ.ค. 2564, วันอังคาร               วันฉัตรมงคล
10 พ.ค. 2564, วันจันทร์             วันพืชมงคล
26 พ.ค. 2564, วันพุธ                 วันวิสาขบูชา
3 มิ.ย. 2564, วันพฤหัสบดี   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
24 ก.ค. 2564, วันเสาร์               วันอาสาฬหบูชา
25 ก.ค. 2564, วันอาทิตย์           วันเข้าพรรษา
26 ก.ค. 2564, วันจันทร์             หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
27 ก.ค. 2564, วันอังคาร            หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
28 ก.ค. 2564, วันพุธ                 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ส.ค.2564, วันพฤหัสบดี        วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ต.ค. 2564, วันพุธ            วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 2564, วันเสาร์              วันปิยมหาราช
25 ต.ค. 2564, วันจันทร์            หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
5 ธ.ค. 2564, วันอาทิตย์           วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
6 ธ.ค. 2564, วันจันทร์               หยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10 ธ.ค. 2564, วันศุกร์               วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2564, วันศุกร์                วันสิ้นปี


2021 Thailand’s Official Holidays

1 January 2021, Friday            New Year’s Day
26 February 2021, Friday       Makha Bucha Day
6 April 2021, Tuesday              Chakri Day
13 April 2021, Tuesday            Songkran Day
14 April 2021, Wednesday      Songkran Day
15 April 2021, Thursday          Songkran Day
4 May 2021, Tuesday               Coronation Day
10 May 2021, Monday              Royal Ploughing Ceremony Day
26 May 2021, Wednesday       Visakha Bucha Day
3 June 2021, Thursday            Her Majesty Queen Suthida’s Birthday
24 July 2021, Saturday            Asanha Bucha Day
25 July 2021, Sunday               Buddhist Lent Day
26 July 2021, Monday              Substitution for Asanha Bucha Day
27 July 2021, Tuesday              Substitution for Buddhist Lent Day
28 July 2021, Wednesday       His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday

12 August 2021, Thursday        Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Birthday / National Mother’s Day
13 October 2021, Wednesday  His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day
23 October 2021, Saturday      King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2021, Sunday        His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
6 December 2021, Monday       Substitution for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
10 December 2021, Friday        Constitution Day
31 December 2021, Friday        New Year’s Eve

More…
Financial Institutions’ Holidays 2021
ปฏิทินจันทรคติปี 2564

Trial Database:Human Kinetics Library

สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Human Kinetics Library ตั้งแต่ 3 ส.ค. – 30 ก.ย. 2563

trial-human-kinetics
เกี่ยวกับฐานข้อมูล: Human Kinetics Library คือ Platform ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) มากกว่า 150 รายชือ วีดีโอ (Video) มากกว่า 200 คลิป สาธิตการออกกำลังกาย การเคลือนไหวสรีระ ข้อมูลทีได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ผลิตโดยสำนักพิมพ์ Human Kinetics ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ในการผลิตตำราเรียนและหนังสืออ้างอิงทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

URL:                             https://www.humankineticslibrary.com
ระยะเวลาทดลองใช้:    3 ส.ค.-30 ก.ย. 2563
** การใช้งานนอกเครือข่าย มก. สามารถใช้ได้ผ่านโปรแกรม VPN

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 0 2942 8616 ext 123; e-mail: lib_services @ku.ac.th

%d bloggers like this: