Archive for the ‘Announcement’ Category

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด2562

orientation-62-50
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม – 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ วันละ 3 รอบ ตามช่วงเวลาดังนี้
รอบ1   9.00-10.00 น.
รอบ2   13.00-14.00 น.
รอบ3   15.00-16.00 น.

orientation3-50.png

หมายเหตุ: นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

Advertisements

2020 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2563

2020 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2563

1 ม.ค. 2563, วันพุธ                     วันขึ้นปีใหม่
8 ก.พ. 2563, วันเสาร์                 วันมาฆบูชา
10 ก.พ. 2563, วันจันทร์             หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เม.ย. 2563, วันจันทร์ 
             วันจักรี
13 เม.ย. 2563, วันจันทร์
            วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2563, วันอังคาร           วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2563, วันพุธ                วันสงกรานต์
4 พ.ค. 2563, วันจันทร์               วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. 2563, วันพุธ                   วันวิสาขบูชา
?? พ.ค. 2563, วัน??                  วันพืชมงคล
3 มิ.ย. 2563, วันพุธ   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
5 ก.ค. 2563, วันอาทิตย์            วันอาสาฬหบูชา
6 ก.ค. 2563, วันจันทร์               วันเข้าพรรษา
7 ก.ค. 2563, วันอังคาร              หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 2563, วันอังคาร
           วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ส.ค.2563, วันพุธ                  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ต.ค. 2563, วันอังคาร            วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 2563, วันศุกร์              วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. 2563, วันเสาร์                วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
7 ธ.ค. 2563, วันจันทร์                หยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10 ธ.ค. 2563, วันพฤหัสบดี
        วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2563, วันพฤหัสบดี        วันสิ้นปี


2020 Thailand’s Official Holidays

1 January 2020, Wednesday       New Year’s Day
8 February 2020, Saturday        Makha Bucha Day
10 February, Monday                   Substitution for Makha Bucha Day
6 April 2020, Monday
                 Chakri Day
13 April 2020, Monday 
              Songkran Day
14 April 2020, Tuesday               Songkran Day
15 April 2020, Wednesday         Songkran Day
4 May 2020, Monday                   Coronation Day
6 May 2020, Wednesday             Visakha Bucha Day
?? May 2020,               
 
                Royal Ploughing Ceremony Day
3 June 2020, Wednesday            Her Majesty Queen Suthida’s Birthday
5 July 2020, Sunday                    Asanha Bucha Day
6 July 2020, Monday                   Buddhist Lent Day
7 July 2020, Tuesday 
                   Substitution for Asanha Bucha Day
28 July 2020, Tuesday                 His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday

12 August 2020, Wednesday      Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Birthday / National Mother’s Day
13 October 2020, Tuesday          His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great
Memorial Day 

23 October 2020, Friday             King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2020, Saturday       His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
7 December 2020, Monday        Substitution for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
10 December 2020, Thursday
     Constitution Day
31 December 2020, Thursday     New Year’s Eve

—-
More…
Financial Institutions Holidays 2020
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (27 พฤษภาคม 2562)
วันหยุดชดเชยของทางราชการ-1
วันหยุดชดเชยของทางราชการ-2
ปฏิทินจันทรคติ ปี 2563

 

Searching update@KU Library: EDS through EZproxy

สำหรับมือใหม่เริ่มสืบค้นข้อมูล หากยังไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการค้นหามีอยู่ในฐานข้อมูลใดบ้าง เข้า EZproxy มาแล้วเจอชื่อฐานข้อมูลเป็นสิบ แล้วจะค้นฐานไหนก่อนดี เรามีตัวช่วยค่ะ

เครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถสืบค้นฐานข้อมูลหลายๆ ฐานในคราวเดียว
1. Ebsco Discovery Service (EDS) เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากทุกแหล่งที่ห้องสมุดมีให้บริการด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Library Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ทั้งที่สำนักหอสมุดบอกรับ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย และผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นๆ ผ่านระบบสืบค้น EDS นี้ได้

2. Google Scholar เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูลวิชาการจากข้อมูลหลายๆแหล่งพร้อมกัน

ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลหลายๆฐานพร้อมกัน โดยใช้ Ebsco Discovery Service (EDS)

1. Login เข้าสู่หน้า EZproxy 
2. ที่หน้าแสดงรายชื่อฐานข้อมูล จะปรากฎช่องสืบค้น (Search Box) ของ EDS
3. ป้อนคำค้น (ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) แล้วคลิก Search
ez-eds

4.ที่หน้าแสดงผลการสืบค้น (Search Results) เลือกกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมได้ เช่น
Limit to เลือกให้แสดงเฉพาะที่มีเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) รายการที่มีในหอสมุด มก. รายการที่ มก. บอกรับ ระบุช่วงปีของเอกสาร หรือ ต้องการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่ Show more
eds-limit-to2
Source Type เลือกประเภทของเอกสาร เช่น ต้องการเฉพาะบทความ (Article) สิทธิบัตร (Patents) หรือ เอกสารประเภทอื่นๆ คลิกที่ Show more
eds-source
Subject  เลือกสาขาวิชา
eds-subject
Publisher เลือกสำนักพิมพ์
eds-publisher
Publication เลือกชื่อวารสาร
eds-publication.png
Language เลือกภาษา
eds-language
Content Provider เลือกฐานข้อมูล
eds-content-provider.png
5.ผลการสืบค้น  ให้ข้อมูลบรรณานุกรม เอกสารฉบับเต็มทั้งในแบบ PDF HTML และแบบข้อความ Link

5.1 เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF และ HTML กรณีผลการสืบค้นที่ได้เป็นเอกสารจากฐานข้อมูลของบริษัท Ebscohost (เจ้าของ EDS) เช่น Academic Search Complete, Business Source Complete, EconLit เป็นต้น สามารถคลิกที่ PDF หรือ HTML เพื่อดูเนื้อหาของบทความนั้นๆ ได้ทันที่

PDF คือรูปแบบของวารสาร เช่นเดียวกับวารสารฉบับตีพิมพ์
eds-pdf.png
HTML Full Text เนื้อหาเดียวกับ PDF แต่มีเครื่องมือช่วยการอ่านเพิ่มเติมเช่น การแปล การฟังเสียงอ่าน เป็นต้น
eds-html.png

5.2 ผลการสืบค้นที่เป็นเอกสารจากฐานข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจาก Ebscohost จะแสดงเป็นข้อความ Link เชื่อมโยงไปยังแหล่งที่ให้เอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่สำนักหอสมุดบอกรับ เช่น IEEE, Science Direct, Springer Link รวมทั้งแหล่งให้บริการวารสารแบบเปิด (Open Access) เช่น DOAJ เป็นต้น 
eds-ft-link.png
7. คลิกที่ข้อความ Link เพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม เช่น Science Direct โดยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับขอบเขตการบอกรับฐานข้อมูลแต่ละฐาน และสังเกตุสัญลักษณ์บอกสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มของแต่ละฐาน ดังตัวอย่าง

Science Direct  รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้จะแสดงข้อความ “Full-Text Access”
FT-SD.png

Springer Link   รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มไม่ได้จะปรากฎไอคอนรูปกุญแจที่บทความนั้นๆ
FT-springer.png

IEEE                   รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้จะปรากฎไอคอนรูปกุญแจสีเขียวที่บทความนั้นๆ
FT-ieee.png

Sage Journal    รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้จะปรากฎไอคอนรูปกุญแจสีเขียวที่บทความนั้นๆ
FT-sage2.jpg

กรณีข้อความ Link เป็น “Full-Text Finder” มีขั้นตอนการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ดังนี้

==>คลิกที่ข้อความ Link “Full-Text Finder”
FT-finder1.png

==> คลิกที่ Full Text Finder Results
FT-finder2.png

==> คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล
FT-finder3.png
==> เข้าถึงหน้าแสดงบทความฉบับเต็ม
FT-finder4.png

ref1

Searching update@KU Library:EZproxy

หลายท่านที่เพิ่งแวะเข้ามาเว็บหอสมุด จะพบกับแบนเนอร์เด่นๆ พร้อม Link ไปที่ EZproxy บางคนอาจสงสัยว่า EZproxy คืออะไร แล้วชาว มก. จะต้องใช้ตอนไหน ยังงัย??
lib-home-50.jpg

EZproxy เป็นโปรแกรมที่สำนักหอสมุดจัดหามาเพื่อเป็นตัวช่วยในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆที่สำนักหอสมุดบอกรับ โดยต้อง Login ทั้งเมื่ออยู่ในเครือข่ายและนอกเครือข่าย มก.

การใช้งาน EZproxy นั้นแสนง่าย เพียง Login ด้วยรหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ใช้งานบน Web Browser ไม่ต้องติดตั้งโปรแรมให้ยุ่งยาก ใช้ได้ทั้งกับเครื่อง PC  Laptop Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้นิสิตและบุคลากร มก. สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลวารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักหอสมุดบอกรับได้ทุกที่ ทุกเวลา

นอกจากนี้ EZproxy ยังช่วยให้ห้องสมุดทราบว่าผู้ใช้ฐานข้อมูลในปัจจุบันเป็นนิสิต บุคลากร กลุ่มใดบ้าง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง บริการของห้องสมุดต่อไป

เอาเป็นว่าจากนี้ไป “คิดจะค้นข้อมูล คิดถึง EZproxy” เอาไว้ก่อน หาเจอแน่นอน!!

ขั้นตอน
1. เข้าเว็บสำนักหอสมุด แล้วเลือกคลิกที่ EZproxy หรือ ถ้าคลิก Enter Site เข้าเว็บห้องสมุดไปแล้ว ค่อยไปคลิกที่ไอคอน EZproxy ก็ได้เช่นกัน
ez-icon
2. เข้า EZproxy โดยตรง (สำหรับคนที่ต้องสืบค้นข้อมูลอยู่เป็นประจำจะทำ Bookmark ไว้ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น
3. คลิกที่ Accept เพื่อรับทราบเงื่อนไขการใช้ฐานข้อมูล
ez-accept
4. Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ez-login.png
5. เข้าสู่หน้า EZproxy มี pop-up แจ้งข้อมูลเรื่องการลบ Cookie และ Cache ของแต่ละ Web Browser คลิก ตกลง (OK)
ez-login2.png
6. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น  เช่น
— ต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. คลิกที่ KU e-Thesis   [ตัวอย่างการสืบค้นวิทยานิพนธ์]

— ต้องการค้น Scopus, SciFinder, Gale Lingo สามารถคลิกที่ฐานข้อมูล หรือ Logo ของฐานข้อมูลได้ทันที

ez-scifinder

ตัวอย่าง: SciFinder

สำหรับท่านที่ต้องการสืบค้นข้อมูล แต่ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการอยู่ในฐานข้อมูลใด เข้า EZproxy แล้ว ไปต่อยังงัย ในเรื่องนี้สำนักหอสมุดมีตัวช่วย เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

ref1.png

สำนักหอสมุดปิดบริการระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562

Lib-Close-May-Web--02-2019
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรตินั้น

สำนักหอสมุดจึงประกาศปิดบริการห้องสมุด ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

*นิสิต บุคลากร ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งตรงกับวันหยุดดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง การคืนหนังสือสามารถส่งคืนที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) ด้านหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

* นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของห้องสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้

–> ยืมต่อ ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด (นิสิต /บุคลากร ยืมต่อได้ 1 ครั้; อาจารย์ยืมต่อได้ 2 ครั้ง)
–> สืบค้นหนังสือ / วิทยานิพนธ์ มก.
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างสถาบัน
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
–> สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น e-book, e-journal

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LineID @kulibrary

More…
เวลาทำการสำนักหอสมุด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
The Coronation of King Rama X

 

 

 

Science Direct Journal Update

sd-logo-2018
สำนักหอสมุด มก. ขอแจ้งข้อมูลการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล Science Direct ในปี 2562 ดังนี้

ช่วงปีที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม 2010-ปัจจุบัน

สาขาวิชาที่บอกรับ
:  5 สาขา โดยการบอกรับของ 2 หน่วยงาน
1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 4 สาขา ได้แก่
– Agricultural and Biological Sciences
– Engineering
– Immunology & Microbiology
– Social Sciences

2) สำนักหอสมุด มก. บอกรับ 1 สาขา
– Biochemistry

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 02 942 8616 ต่อ 123 ; 092-525-1575 หรือ
LINE: @kulibrary

More…

=> รายชื่อวารสารใน Science Direct ที่ สกอ. บอกรับ
=> รายชื่อวารสาร ใน Science Direct ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
=> ฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ ปี 2562
=> การสืบค้นฐานข้อมูลนอกเครือข่าย มก. (Off-campus access)
=> แบบฟอร์มขอสำเนาเอกสาร

สำนักหอสมุดปิดบริการ 31ม.ค.-2 ก.พ.62

สำนักหอสมุดปิดบริการตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 62
pm2_5-ku1

ในช่วงที่สำนักหอสมุดปิดบริการดังกล่าว :
–> ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ (Bookdrop) หน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
–> ผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมต่อ สามารถทำการยืมต่อได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด
–> สามารถสืบค้นหนังสือ วารสาร ได้จากฐานข้อมูลออนไลน์
–> กรณีอยู่นอกเครือข่าย มก. สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรม EZproxy

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทาง
@kulibrary

หมายเหตุ : วันที่ 2 ก.พ. สำนักหอสมุดปิดบริการ เนื่องจากอยู่ในช่วงงานเกษตรแฟร์

More...
เวลาทำการสำนักหอสมุด
สกอ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือ 51 มหาวิทยาลัย…
มารู้จัก PM2.5 จากงานวิจัย

%d bloggers like this: