Archive for the ‘Databases’ Category

NewsCenter on Web

ฐานข้อมูล NewsCenter จะปรับรูปแบบการให้บริการ จากเดิมที่ต้องติดตั้งโปรแกรม เป็นการให้บริการบนเว็บ โดยจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 1 มกราคมม 2562 เป็นต้นไป

ในส่วนของนิสิต บุคลากร มก. สามารถทำลองใช้ NewsCenter เวอร์ชั่นใหม่ได้ก่อน ที่ https://www.iqnewscenter.com

iqnewscenter
** ข้อมูลการทดลองใช้      (Login ด้วย KU gmail @ku.th)
** คู่มือการใช้ NewsCenter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด Tel. 0-2942-8616 Ext 123 
e-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์
ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ
การสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.

 

Advertisements

แนะนำฐานข้อมูล SciFinder-n

scifinder-n-20
สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมและแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SciFinder-n ในวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/scifindern

Scifinder-n-trial

** นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถทดลองใช้ฐานข้อมูล SciFinder-n ได้ระหว่างวันที่ 2 ก.ค.-31 ส.ค. 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร 0 2942 8616 ต่อ 123; e-mail: lib_services @ku.ac.th

Knovel Ambassador@Kasetsart

Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador และร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก.เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล Knovel และกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ:

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Knovel
• ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
• ระยะเวลาเป็น Knovel Ambassador 6 เดือน – 1 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สำนักหอสมุด มก. โทร 02 942 8616 ต่อ 215 หรือ sarunyaporn.c@ku.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

==> เกี่ยวกับ Knovel

knovel-am2

SciFinder Update

scifinder-2016-logo-70
สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูล SciFinder ในปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้นิสิต บุคลากร มก. ที่เคยมี username และ password ในการเข้าใช้ฐาน Scifinder อยู่ก่อนนี้ สามารถใช้ username และ password ชุดเดิมในการ Login เข้าใช้งานได้เลย ส่วนผู้ใช้ใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ตาม Link และรายละเอียดข้างล่างนี้ค่ะ

เกี่ยวกับ SciFinder
SciFinder ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม เอกสารสิทธิบัตร ในสาขาเคมี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีเครื่องมือสืบค้นโครงสร้างทางเคมี (Chemical Structure) รวมทั้งปฏิกิริยาทางเคมีได้ สำหรับการใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อน

การลงทะเบียน
นิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. (ปัจจุบัน) สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( @ku.ac.th หรือ @ku.th)

–> คลิกเพื่อลงทะเบียน
–> คู่มือการลงทะเบียน
–> คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
–> ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z)

Database Searching Week

searchingweek2016-bn

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “สัปดาห์สืบค้นและแนะนำฐานข้อมูล (KULIB Database Searching Week)”  ในวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/databasesearching สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล  E-mail: libspch @ku.ac.th โทร 0-2942-8616 ต่อ 215

 

กำหนดการ

เวลา
———————–
13 กันยายน 2559
————————————————
14 กันยายน 2559
————————————————-
09.00-10.30 น. เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลใหม่ “National Geographic”
การใช้ OCLC WorldCat และบริการยืมระหว่างห้องสมุด

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลทดสอบภาษาอังกฤษ
Testing and Education Reference Center
Gale Lingo
การใช้ eBook ทีให้บริการในสำนักหอสมุด
13.00-14.30 น. การใช้แหล่งข้อมูลของ Elsevier ช่วยในการทำวิจัย
ScienceDirect
SCOPUS
Mendeley
การใช้ฐานข้อมูลสาขาวิศวกรรมศาสตร์
IET eBooks
Inspec
14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-16.30 น. (ต่อ)

การใช้แหล่งข้อมูลของ Elsevier ช่วยในการทำวิจัย (ScienceDirect, SCOPUS และ Mendeley)

การใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ PressReader


More…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
การสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.
– บริการยืม / ขอสำเนาเอกสาร

Trial Database : Alexander Street Streaming Video

alexander-logo-40

Alexander Street Streaming Video
Trial Period : 1-30 Nov 2014

การเข้าใช้ : ในเครือข่าย มก. หรือผ่าน VPN โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

เป็นฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ Alexander Street Press ให้ข้อมูลสื่อการศึกษาในรูปแบบของวิดีโอออนไลน์ในหลากหลายสาขาวิชา โดยในช่วงทดลองนี้สำนักพิมพ์เปิดให้ทดลองใช้ Collection ต่างๆ ได้แก่  Veterinary Education in Video, Sports Medicine and Exercise Science in Video, Engineering Case Studies Online, Art and Architecture in Video, Business E-Books Online, Business Education in Video, Human Resource Management Online และ International Business Online

คุณลักษณะเพิ่มเติมของฐานข้อมูล

  • ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
  • มีเครื่องมือสร้างและแชร์คลิป รวามทั้ง playlists
  • มีสถิติการใช้งาน
  • มี URLs ถาวร ทำให้ cite และแชร์ได้ง่าย
  • ทรานสคริปและเสียงพูดจะเลื่อนสัมพันธ์กับภาพวิดิทัศน์

รายละเอียดของแต่ละ Collection ที่ทดลองใช้

Art and Architecture in Video  ประกอบด้วยวิดีทัศน์ความยาวกว่า 500 ชั่วโมง เป็นเอกสาร บทสัมภาษณ์ สาธิตทฤษฏีและการเทคนิคในการปฏิบัติของงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เป็นเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการวิจัยขั้นสูง เหมาะสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า และเป็นคู่มือทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยให้เข้าใจสื่อทัศน์ได้ดีขึ้น

Business E-books Online

500 Top Business Textbooks Together for the First Time on the Web

เป็นครั้งแรกที่มีการรวม textbook ซึ่งเป็นที่รู้จักดีและหนังสืออ้างอิงทางด้านBusiness Education จำนวน 500 รายชื่อจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทางด้านธุรกิจ คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถสืบค้นข้ามเล่มและเชื่อมโยงไปยังกรณีศึกษาและตัวอย่างความล้มเหลวพร้อมข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้บนอินเตอร์เฟสเดียวกัน…. เข้าใช้ได้ไม่จำกัดทางออนไลน์

Business Education in Video ประกอบด้วย streaming video 6 สาขา—corporate training, case studies, executive interviews, expert lectures, instructional films, และ documentariesความยาว 500ชั่วโมงช่วยสาธิตให้สามารถเรียนรู้เรื่องธุรกิจต่างๆ ได้ในห้องเรียนเสมือนได้รับการฝึกฝนทักษะจากสถานการณ์จริง

Engineering Case Studies Online ประกอบด้วยวิดีทัศน์ความยาว 250 ชั่วโมง และเอกสารกว่า 5,000 หน้า เพื่อใช้ในโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วโลก มีข้อมูลเบื้องลึกของกรณีศึกษาที่มักถูกนำมาใช้สอนและใช้ในงานสัมนาวิชาการ มีตัวอย่างที่มีคุณค่าทั้งโครงการที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลวกว่า 1,000 เรื่อง

Human Resource Management Online

เป็นข้อมูลที่เหมาะสำหรับโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วโลก

เป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวม “Top Content” สำหรับการศึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มีเครื่องมือใช้สอน กรณีศึกษา และอื่นๆ ในหัวข้อ strategic planning, compensation, recruitment, orientation, union relations และ grievance management

International Business Online

เป็นข้อมูลมัลติมีเดียสำหรับโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์เป็นครั้งแรก ประสมผสานข้อมูลมัลติมีเดียคุณภาพสูงสุดของโลกสำหรับการศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ globalization, political systems, economics, emerging markets, ethics, hiring and management และอื่นๆ อีกมาก

Sports Medicine and Exercise Science in Video  พัฒนาจากข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาด้านสุขภาพ ประกอบด้วย streaming video ความยาวกว่า750 ชั่วโมงเป็นข้อมูลที่ศึกษาถึงการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สภาพร่างกาย การแสดงสุขพลานามัยและพละศึกษา โดยนักกายภาพและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกกว่า 400 ท่าน

Veterinary Education in Video  เป็นสารานุกรมทางสัตวศาสตร์ สาธิตวิธีการและเทคโนโลยีในการดูแลรักษาสัตว์อย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 เคส ข้อมูลได้รับอนุมัติจาก RACE ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำ และมีคุณภาพสูง เนื้อหาครอบคลุมทักษะทางคลีนิค อธิบายถึงอาการเจ็บป่วย และอบรมเทคนิคในการดูแลสัตว์ ทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์ปีก และสัตว์จากต่างถิ่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 E-mail: lib_services @ku.ac.th

Links
 
Search Help
 Libguides
 KU Trial Databases
 KU All Databases

New databases

สำนักหอสมุด บอกรับฐานข้อมูลใหม่ดังนี้

EconLit™ with Full Text

 เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน รวบรวมข้อมูลจากวารสารจำนวนมากกว่า 600 ชื่อ นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินอีกจำนวนมาก- (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์)

SAGE Journals
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก SAGE Publications ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารทุกชื่อ ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้น (Search) หรือ ให้แสดงรายชื่อวารสาร (Browse) ตามลำดับอักษรและตามสาขาวิชา ข้อมูลจากการสืบค้นสามารถพิมพ์ (Print) บันทึก (Save) และ ถ่ายโอน (Export) ไปยังโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมต่างๆ เช่น EndNote ได้ – (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณบางส่วน)

SciVal Spotlight
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถทราบถึงสมรรถนะด้านงานวิจัยและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตนเองและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยและความร่วมมือให้มีความโดดเด่น และสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ โดยวิเคราะห์จากการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus 5 ปีย้อนหลัง คือตั้งแต่ปี 2008-2012 – (บอกรับโดยเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Taylor & Francis Journals

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีพิมพ์ 1999-ปัจจุบัน – (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณบางส่วน)

World Scientific eBooks
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing สำนักหอสมุดบอกรับหนังสือเฉพาะปีพิมพ์ 2012 จำนวน 5,154 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ เป็นต้น

** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการฐานข้อมูลต่างๆได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144, 227 หรือ lib_services@ku.ac.th

%d bloggers like this: