Archive for the ‘News’ Category

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบ

สำนักหอสมุด มก. ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม 2556 ดังนี้

วัน เวลาทำการ

18 ก.พ.-10 มี.ค. 56
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.

11-16 มี.ค. 56
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.

**
หลังเวลา 20.00 น. สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะนิสิตและบุคลากร มก. เท่านั้น
** วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ


โดยในช่วงเวลาดังกล่าวสำนักหอสมุดมีการปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการในบางจุด ดังนี้

จุดบริการ

เวลาเปิดบริการ

  1. ห้อง Eco Library
  2. พื้นที่บริการวารสาร ชั้น 2
  3. พื้นที่บริการยืม-คืน ชั้น 3  (หนังสือภาษาไทยและอังกฤษเก่ากว่า 10 ปี, สิ่งพิมพ์ มก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คลังหนังสือ)

จ-ศ: 8.00-20.00 น.

ส-อา : ตามเวลาทำการของห้องสมุด

 ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม จ-ศ : 8.00-23.30
ส-อา : 9.00-19.00 น.
 เคาเตอร์บริการ Internet จ-ศ : 8.00-23.30 /ส-อา : 11.00-17.00 น.
** เฉพาะเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เปิดบริการเวลา 11.00-19.00 น. ทุกจุดบริการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123,126

Cambridge Journal Online (Trial)

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Cambridge Journal Online (CJO) จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น Agriculture, Biology, Business, Economics, Engineering, General Interest, History, Law, Mathematics, Physical Science และ Social Studies เป็นต้น

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2555

———————————————————————————————————————————–
การสืบค้น

1. Browse Journals
–> คลิกที่ Subscribed To เลือกให้แสดงรายการเฉพาะที่สามารถเข้าทดลองใช้ได้

–> จะปรากฎอักษร F สีเขียวหน้ารายชื่อวารสารนั้นๆ หมายถึง สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้

2. Basic Search –> พิมพ์คำสำคัญ (Keyword) ในช่องสืบค้นแล้วคลิกที่ Search

3. Advanced Search –> พิมพ์คำสืบค้น กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นต่างๆ เช่น ประเภทของเอกสาร ปีพิมพ์ แล้วคลิก Search

ผลการสืบค้น (Search Results)

–> เลือกกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมจาก Search Filters ที่คอลัมน์ด้านซ้าย เช่น เลือกประเภทของเอกสาร (Content type) สาขาวิชา (Subject Area)  ปีพิมพ์ (Year) เป็นต้น
–> คลิก Submit เพื่อให้แสดงผลการสืบค้นตามเงื่อนไขใหม่ที่กำหนด

เอกสารฉบับเต็ม (Full-text)
–> เอกสารฉบับเต็มมี 2 รูปแบบ คือ PDF และ HTML

–> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 0 29428616 ต่อ 123, 227
–> ฐานข้อมูลทดลองใช้อื่นๆ

Impact Factor 2011 now available

Thomson Reuters ประกาศค่า Impact Factor ของวารสารปีล่าสุดแล้ว (Impact Factor 2011) นิสิตและบุคลากร มก. สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports โดมีขั้นตอนการสืบค้น ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th –>ฐานข้อมูล –ฐานข้อมูลทั้งหมด A-Z

2. คลิกที่ฐานข้อมูล Journal Citation Reports

3. เลือกกลุ่มของวารสารที่ต้องการสืบค้น จาก 2 กลุ่มหลัก คือ Science Edition และ Social Sciences Edition

4.เลือกช่องทางการสืบค้นได้จาก  Select an Options ได้แก่
4.1 View a group of journals by เลือกสืบค้นตามกลุ่มสาขาวิชาย่อย (Subject Category) สำนักพิมพ์ (Publisher) หรือ ประเทศ (Country / Territory)

–> คลิก Submit จะได้รายชื่อวารสารตามสาขาวิชาที่เลือก

4.2 Search for a specific journal สืบค้นโดยเจาะจงข้อมูลของวารสาร เช่น เลข ISSN, ชื่อวารสาร เป็นต้น

–> รายชื่อวารสารตามเงื่อนไขที่กำหนด

4.3 View all journals ดูรายชื่อวารสารทั้งหมด

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227, 144 หรือ lib_services@ku.ac.th

แจ้งปิดถนนด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตรงข้ามสำนักหอสมุด)

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบริเวณอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ซึ่งเป็นถนนบริเวณด้านหน้าของอาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด  โดยจะทำการปิดเส้นทางการจราจรบริเวณดังกล่าว ตามวันและเวลา ดังนี้

– วันศุกร์ที่ 9 มี.ค. 2555         เวลา 16.00 น. – วันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 2555 เวลา 06.00 น.
– วันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 2555    เวลา 18.00 น. – 24.00 น.
– วันอังคารที่ 13 มี.ค. 2555   เวลา 18.00 น. – 24.00 น.

สำนักหอสมุด มก. (บางเขน) เปิดให้บริการ

ตามที่สำนักหอสมุดได้ปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น บัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว สำนักหอสมุดจึงมีกำหนดจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

มก. ประกาศวันเปิด ปิด ภาคเรียนที่ 2/2554

มก. ประกาศวันเปิด ปิด ภาคเรียนที่ 2/2554 และการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มก. บางเขน เลื่อนเปิดเทอม 2/2554 เป็น 19 ธ.ค. 2554


มก. บางเขนประกาศหยุดปฎิบัติงานเนื่องจากน้ำท่วม

มก. บางเขนประกาศหยุดปฎิบัติงาน จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย

%d bloggers like this: