Archive for the ‘Reference’ Category

Reference update : การปรับพื้นที่ให้บริการ

ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด ได้ปรับพื้นที่ให้บริการใหม่ โดยการรวมบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยไว้ที่จุดเดียวกัน ทั้งนี้ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1531725113355

จุดบริการ : ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปะการ

เบอร์โทรติดต่อ : 0 2942 8616 ต่อ 123 สายใน 1477, 1777


จุดนี้มีบริการอะไรบ้าง

  1. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ มก.
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
  • สืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ (บุคคลภายนอกเสียค่าบริการ)
  1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
  • โปรแกรม Endnote
  • โปรแกรม Mendeley
  1. บริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ
  • ตามตารางที่การปฏิบัติที่นิสิต ภ. สถิติแจ้ง หรืออาจนัดหมายล่วงหน้า

เครื่องสำหรับสืบค้น

1531147126829

บริการคลีนิคสถิติ
ref-stats-2

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ref-ris2

–> More links
Databases
VPN
EZproxy

 

Advertisements

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
– พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
– พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
– พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
– พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
– พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

*อนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติตามการประชุมคณะรัฐมนตรีให้เป็นวันหยุดราชการ

—————————————————————————————————————————————————-
The schedule of the Royal Cremation Ceremony of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) of the Kingdom of Thailand on the Royal Crematorium at Sanam Luang, the Royal Turf.

25 October 2017
– The Royal Ceremony to make a merit on the occasion of the Royal Cremation Ceremony at Dusit Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace.

26 October 2017
– The Royal Ceremony to cremate the body of King Bhumibol Adulyadej on the Royal Crematorium at Sanam Luang, the Royal Turf.

27 October 2017
– The Royal Ceremony to keep the bone of King Bhumibol Adulyadej into the Royal Urn on the Royal Crematorium at Sanam Luang, the Royal turf.

28 October 2017
– The Royal Ceremony to make a merit dedicate for King Bhumibol Adulyadej at Dusit Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace.

29 October 2017
– The Royal Ceremony to make a merit for monks and install the Royal Urn that keep the bone of King Bhumibol Adulyadej to the 3rd floor of Chakri Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace.

ที่มา: IG @thairoyalfamily


More Links…

Royal Cremation Ceremony of His Majesty King Bhumibol to Last for Five Days

– Cabinet: Royal cremation set for Oct 26

RAMA IX Cremation on Oct 26

Royal cremation ceremonies to be held Oct 25-29

– Volunteers gather at the Thai-Japan Bangkok Youth Centre to make ‘dok mai chan’, or paper flowers…

Flowers for king…

26 ต.ค. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ครม.ประกาศวันหยุด

26 ตุลาคม พระราชพิธีถวายพระเพลิง มติ ครม.เป็นวันหยุดราชการ

26 ต.ค. ถวายพระเพลิง ร.9 อนุมัติวันหยุดราชการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ครม. อนุมัติ 26 ตุลาคมหยุดราชการ

โปรดเกล้าราชพิธี25-29 ต.ค. 26 ถวายพระเพลิง

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 26 ตุลาคม ครม.มีมติเป็นวันหยุด

เล็งหยุดยาวเพิ่มอีก 2 วัน 25 กับ 27 ต.ค.

2013 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2556

2013 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีพุทธศักราช 2556

1 ม.ค. 2556, วันอังคาร                            วันขึ้นปีใหม่
25 ก.พ. 2556, วันจันทร์                          วันมาฆบูชา
6  เม.ย. 2556, วันเสาร์                             วันจักรี
8  เม.ย. 2556, วันจันทร์                           ชดเชยวันจักรี
12 เม.ย. 2556, วันศุกร์                            วันหยุดเพิ่มเติม (สงกรานต์) ตามมติคณะรัฐมนตรี

13 เม.ย. 2556, วันเสาร์                           วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2556, วันอาทิตย์                      วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2556, วันจันทร์                         วันสงกรานต์
16 เม.ย. 2556, วันอังคาร                        ชดเชยวันสงกรานต์         
5  พ.ค. 2556, วันอาทิตย์                         วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. 2556, วันจันทร์                             ชดเชยวันฉัตรมงคล   
13  พ.ค. 2556, วันจันทร์                          วันพืชมงคล
24 พ.ค. 2556, วันศุกร์                            วันวิสาขบูชา
22 ก.ค. 2556, วันจันทร์                          วันอาสาฬหบูชา
23 ก.ค. 2556, วันอังคาร                        วันเข้าพรรษา
12 ส.ค.2556 , วันจันทร์                          วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
23 ต.ค. 2556, วันพุธ                              วันปิยมหาราช
5  ธ.ค. 2556, วันพฤหัสบดี                      วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)
10 ธ.ค. 2556, วันอังคาร                         วันรัฐธรรมนูญ
30 ธ.ค. 2556, วันจันทร์                           วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
31 ธ.ค. 2556, วันอังคาร                         วันสิ้นปี

——————————————————————————————————————————————————

2013 Thailand’s Official Holidays

1 January 2013, Tuesday                       New Year’s Day
25 February 2013, Monday                  Makha Bucha Day
6 April 2013, Saturday                           Chakri Day
8 April 2013, Monday                             Substitution for Chakri Day
12 April 2013, Friday                              Songkran extra holiday

13 April 2013, Saturday                         Songkran Day
14 April 2013, Sunday                            Songkran Day
15 April 2013, Monday                           Songkran Day
16 April 2013, Tuesday                           Substitution for  Songkran Day
5 May 2013, Sunday                                Coronation Day
6 May 2013, Monday                              Substitution for    Coronation Day
13 May 2013, Monday                     Royal Ploughing Ceremony Day
24 May 2013, Friday                              Visakha Bucha Day
22 July 2013, Monday                            Arsarnha Bucha Day
23 July 2013, Tuesday                            Buddhist Lent Day
12 August 2013, Monday                        Her Majesty the Queen’s Birthday
23 October 2013, Wednesday              King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2013, Thursday                 His Majesty the King’s Birthday
10 December 2013, Tuesday                Constitution Day
30 December 2013, Monday                Extra Holiday
31 December 2013, Tuesday                New Year’s Eve

More…
Holidays 2014
Holidays 2012
Financial Institutions Holidays 2013
–  ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ. 2556

Impact Factor 2011 now available

Thomson Reuters ประกาศค่า Impact Factor ของวารสารปีล่าสุดแล้ว (Impact Factor 2011) นิสิตและบุคลากร มก. สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports โดมีขั้นตอนการสืบค้น ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th –>ฐานข้อมูล –ฐานข้อมูลทั้งหมด A-Z

2. คลิกที่ฐานข้อมูล Journal Citation Reports

3. เลือกกลุ่มของวารสารที่ต้องการสืบค้น จาก 2 กลุ่มหลัก คือ Science Edition และ Social Sciences Edition

4.เลือกช่องทางการสืบค้นได้จาก  Select an Options ได้แก่
4.1 View a group of journals by เลือกสืบค้นตามกลุ่มสาขาวิชาย่อย (Subject Category) สำนักพิมพ์ (Publisher) หรือ ประเทศ (Country / Territory)

–> คลิก Submit จะได้รายชื่อวารสารตามสาขาวิชาที่เลือก

4.2 Search for a specific journal สืบค้นโดยเจาะจงข้อมูลของวารสาร เช่น เลข ISSN, ชื่อวารสาร เป็นต้น

–> รายชื่อวารสารตามเงื่อนไขที่กำหนด

4.3 View all journals ดูรายชื่อวารสารทั้งหมด

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227, 144 หรือ lib_services@ku.ac.th

%d bloggers like this: