Posts Tagged ‘รับปริญา’

ห้องสมุดขยายเวลาทำการช่วงรับปริญญา

graduation2561.jpg

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำอันมีค่าของบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดงาน KU Library Alumni เพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับบัณฑิตทุกท่าน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรม ดังนี้

  • นิทรรศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
  • บริการซุ้มถ่ายภาพ เพื่อให้บัณฑิตร่วมบันทึกภาพความประทับใจไปกับฉากถ่ายภาพที่สวยงามที่สำนักหอสมุดได้จัดเตรียมไว้ให้
  • บริการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ภายในสำนักหอสมุด พร้อมจัดที่นั่งไว้ให้บริการสำหรับญาติบัณฑิตได้เข้ามาพักผ่อนระหว่างการรอพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  • พิเศษสุดๆในวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 สำนักหอสมุดจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อให้บัณฑิตกับผู้ปกครอง และญาติสนิทมิตรสหายได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน และได้ใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็นที่นั่งพักระหว่างรอบัณฑิตด้วย
  • ในวันที่ 21 – 25 ต.ค. 2561 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561) สำนักหอสมุดเปิดบริการเวลา 8.00 – 22.00 น. 
  • เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทศิษย์เก่า..ฟรี!! เพื่อมอบเป็นของขวัญแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าใช้ห้องสมุดฟรี 1 ปี (สมัครรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ต.ค. 61 ) และจะใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมัครได้ที่สำนักหอสมุด มก.

 

 

 

%d bloggers like this: