Posts Tagged ‘เวลาทำการ’

สำนักหอสมุดปิดบริการระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562

Lib-Close-May-Web--02-2019
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรตินั้น

สำนักหอสมุดจึงประกาศปิดบริการห้องสมุด ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

*นิสิต บุคลากร ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งตรงกับวันหยุดดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง การคืนหนังสือสามารถส่งคืนที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) ด้านหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

* นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของห้องสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้

–> ยืมต่อ ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด (นิสิต /บุคลากร ยืมต่อได้ 1 ครั้; อาจารย์ยืมต่อได้ 2 ครั้ง)
–> สืบค้นหนังสือ / วิทยานิพนธ์ มก.
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างสถาบัน
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
–> สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น e-book, e-journal

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LineID @kulibrary

More…
เวลาทำการสำนักหอสมุด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
The Coronation of King Rama X

 

 

 

ห้องสมุดขยายเวลาทำการช่วงรับปริญญา

graduation2561.jpg

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำอันมีค่าของบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดงาน KU Library Alumni เพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับบัณฑิตทุกท่าน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรม ดังนี้

  • นิทรรศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
  • บริการซุ้มถ่ายภาพ เพื่อให้บัณฑิตร่วมบันทึกภาพความประทับใจไปกับฉากถ่ายภาพที่สวยงามที่สำนักหอสมุดได้จัดเตรียมไว้ให้
  • บริการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ภายในสำนักหอสมุด พร้อมจัดที่นั่งไว้ให้บริการสำหรับญาติบัณฑิตได้เข้ามาพักผ่อนระหว่างการรอพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  • พิเศษสุดๆในวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 สำนักหอสมุดจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อให้บัณฑิตกับผู้ปกครอง และญาติสนิทมิตรสหายได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน และได้ใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็นที่นั่งพักระหว่างรอบัณฑิตด้วย
  • ในวันที่ 21 – 25 ต.ค. 2561 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561) สำนักหอสมุดเปิดบริการเวลา 8.00 – 22.00 น. 
  • เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทศิษย์เก่า..ฟรี!! เพื่อมอบเป็นของขวัญแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าใช้ห้องสมุดฟรี 1 ปี (สมัครรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ต.ค. 61 ) และจะใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมัครได้ที่สำนักหอสมุด มก.

 

 

 

%d bloggers like this: