Posts Tagged ‘IUG thailand’

เรื่องเล่าจาก IUG15

ผ่านไปด้วยดี (รึป่าว ?) สำหรับการประชุม IUG ครั้งที่ 15 ที่สำนักหอสมุด มก. เป็นเจ้าภาพ  รูปแบบการประชุมก็จะเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา วันแรกเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากตัวแทนบริษัท innovatives อันนี้เป็นอันรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาด้วยถ้าสนใจ ต่อมาก็จะเป็นการนำเสนอผลงานโดยตัวแทนจากห้องสมุดต่างๆ ที่ใช้ innopac ใครไปศึกษาอะไรมา มีอะไรใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนกัน วันต่อมาเป็นการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น Module ต่างๆ ใครประสบปัญหาอะไรบ้าง อยากให้ทางบริษัทแก้ไข เพิ่มเติมอะไรให้บ้าง รวบรวมประเด็นแล้วมาเสนอที่ประชุมรวมทุก Module อีกครั้ง บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมทุกปี หลายๆปัญหาก็เคยเสนอแล้ว แต่ก็ต้องเสนออีกเพราะปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข บางห้องสมุด upgrgrade เป็นเวอร์ชั่นใหม่ กลับพบปัญหาเดิมที่เคยได้รับการแก้ไขไปแล้วในเวอร์ชั่นเก่า แต่กลับมาหลอนใหม่ ! ตัวแทนจาก Innovatives (คุณกฤษณา) ก็ช่างน่ารัก (ทน) รับฟังปัญหาจากพวกเราได้ทุกปี เฮ้อ..เปลี่ยนจากหน้าตายิ้มแย้มของคุณพี่ เป็นให้บริษัท กระตือรือร้นแก้ปัญหาให้เราเร็วๆหน่อยก็คงดี ! ขืนเป็นอย่างนี้ต่อไป มีแววว่าลูกค้า Innovatives ในประเทศไทยจะค่อยๆลดลงแน่นอน ! … (อันนี้ความเห็นส่วนตัวข้าพเจ้าล้วนๆ ต้นสังกัดไม่เกี่ยว ! ) พูดเรื่องมีสาระแล้วมันเหนื่อยใจ ดูรูปดีกว่า แล้วปีหน้าไปว่ากันใหม่ กับ IUG ครั้งที่ 16 ที่พระนครเหนือค่ะ 🙂

iug15-20

%d bloggers like this: